Zarząd Związku


Piotr Hojan – Przewodniczący Zarządu Związku

Tomasz Łubiński         Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku    
Adam Lewandowski   Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Andrzej Wilkoński       Członek Zarządu Związku
Paweł Adam                 Członek Zarządu Związku
Copyright ©2021 Związek Powiatowo-Gminny, All Rights Reserved.